Asociace poskytovatelů technických informací

Asociace poskytovatelů technických informací, neboli APTI vznikla v roce 2001 na základě potřeby sdílet odborné informace a zkušenosti získané praxí v technických oborech mezi technickými odborníky.

Asociace si klade za cíl provozovat odborné portály s technickými informacemi, jako je například www.technicka-zarizeni.cz, nebo www.vakinfo.cz, pořádat specializované semináře pro jednotlivé odborné sekce technických zařízení, odborná fóra a mezinárodní konference a vydávat odborné publikace, ať už v tištěné či elektronické formě.

Poslání APTI

Posláním APTI je zejména:

Šíření potřebných technických informací v oborech.

Navazování a prohlubování spolupráce v jednotlivých technických oborech.

Podílení se na provozu odborných internetových portálů, spolupráce s vysokými školami, výzkumnými ústavy, odborníky, orgány státního dozoru, technologickými odborníky, apod.

Podílení se se na organizaci odborných událostí: konferencí, seminářů, workshopů a dalších eventů, které umožní setkávání odborné veřejnosti a výměnu informací.

Navazování spolupráce s obdobnými zahraničními subjekty.

Tvorba prostředí pro odbornou diskuzi v rámci legislativních procesů (zákony, NV, technické normy).

Odborné vzdělávání APTI

Pracovní skupina pro vzdělávání vznikla při APTI pro zajištění propojení vzdělávacích organizací se sociálními partnery ze strany zaměstnavatelů.

Jde hlavně o definování potřeb firem, skladbu oborů, které jsou pro průmysl z hlediska současného i budoucího vývoje nepostradatelné.

APTI spolupracuje v této činnosti s řadou vysokých škol a dalších odborných institucí.

Články

TLAK 2019 startuje!

Vážení přátelé, odborníci vyhrazených technických zařízení, dovoluji si Vás pozvat na v pořadí již 19. odborné fórum výrobců, provozovatelů energetických a tlakových zařízení, které proběhne ve dnech 19. až 21. února 2019 v prostorách pražského Hotelu Krystal. Letošní ročník mezinárodního odborného fóra TLAK 2019 bude ve znamení číslice 19. Zaprvé, protože se jedná již o devatenáctý ročník, …

Připravujeme druhou část odborného kurzu VÝPOČTY POTRUBÍ II.

Asociace poskytovatelů technických informací APTI připravuje ve spolupráci se společností Medim, spol. s r. o. na II. pololetí roku 2018 na základě velmi kladných ohlasů od odborné veřejnosti řadu vzdělávacích akcí. Kromě tradičních regionálních seminářů Bezpečný provoz tlakových a plynových zařízení proběhne pokračování odborného kurzu VÝPOČTY POTRUBÍ II. ve dnech 26.-27. září 2018 v příjemném …

BLÍŽÍ SE ÚČINNOST OBECNÉHO NAŘÍZENÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (ZKRÁCENĚ GDPR, TJ. GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), JSTE NA TUTO EVOLUCI PŘIPRAVENI?

Mgr. Nikola Dohnalová Executive director FlyEye s.r.o. GDPR, ve svém plném názvu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, bude od 25. května 2018 přímo použitelným právním předpisem, který zejména po hmotněprávní stránce nahradí …

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář