Akademie APTI

Program profesního vzdělávání pro technické obory.

Obory vyhrazených technických zařízení vyžadují vysoce technicky a odborně kvalifikovaný a pravidelně školený personál. Celoživotní vzdělávání je tak základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti odpovědných osob a jejich profesní růst.

Programy celoživotního vzdělávání jsou určeny pro ty, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání anebo hledají nové uplatnění na trhu práce. Celoživotní vzdělávání se řadí do kategorie „dalšího vzdělávání“ a obsahuje takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují znalosti, vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků, umožňují další odborný rozvoj.

Vzdělávání není jednorázovým procesem, končícím opuštěním školy. Požadavek celoživotního trvalého doplňování a rozšiřování znalostí vyplývá z rychlejšího tempa vzniku nových a zastarávání dřívějších poznatků.

Projekt celoživotního vzdělávání AKADEMIE APTI je cestou, která zajišťuje přístup k nejnovějším informacím a znalostem, je klíčem k pochopení probíhajících a stále se zrychlujících změn.

APTI se dlouhodobě podílí na realizaci řady odborných vzdělávacích kurzů, konferencí, kongresů a seminářů.

Profesionalita

Disponujeme týmem špičkových erudovaných odborníků. Naše semináře se soustředí na využití získaných informací ve Vaší praxi. Lektory vybíráme na základě jejich zkušeností z praxe.

Témata našich seminářů jsou aktuální a použitelná v současné praxi. Informace dostáváte z první ruky.
Sledujeme za Vás novinky v legislativě a aktuální trendy.

Jsme připraveni vyjít maximálně vstříc Vašim potřebám. Zabezpečíme toho nejkvalitnějšího lektora pro požadované téma.
Práce s lidmi nás baví!

Formu vzdělávání přizpůsobíme Vašim potřebám (webináře, konference, dlouhodobé vzdělávání, individuální kurzy nebo konzultace).
Rádi Vám připravíme seminář podle Vašich požadavků. Přijedeme za Vámi.