TI APTI 001-2021 Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

TI APTI 001-2021 Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen

Asociace poskytovatelů technických informací z.s. vydala souhrnnou technickou informaci TI APTI 001-2021Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen. Dokument shrnuje platnou legislativu, podrobný technologický postup odborné prohlídky a také vzorový Zápis o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny. Výsledný dokument je vhodnou pomůckou jak revizním technikům, tak i odborně způsobilým osobám provozovatele nízkotlaké kotelny.

Obsah technické informace TI APTI 001-2021

 1. DOKUMENTACE A PŘEDPISY K NÍZKOTLAKÝM KOTELNÁM
  1.1. Právní rámec
  1.2. Základní pojmy
  1.3 Základní předpisy pro nízkotlaké kotelny
  1.4. Historie předpisů pro nízkotlaké kotelny
  1.5. Vyhláška č. 91/1993 Sb. a rozsah jednotlivých paragrafů
  1.6. Vyhláška č. 48/1982 Sb.
  1.7. Vyhláška č. 194/2013 Sb.
  1.8. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 2. ZÁPIS O PROVEDENÉ ODBORNÉ PROHLÍDCE KOTELNY
  PODLE § 16 VYHL. ČÚBP Č. 91/1993 Sb. V SOULADU S NV Č. 101/2005 Sb.
 3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ODBORNÉ PROHLÍDKY NÍZKOTLAKÉ KOTELNY
  3.1. Základní údaje
  3.2. Ověření úplnosti dokumentace kontrolované nízkotlaké kotelny
  3.3. Kontrola umístění nízkotlaké kotelny
  3.5. Kontrola vybavení nízkotlaké kotelny
  3.6. Kontrola k závěru revize
  3.7. Provedení záznamů
  3.8. Revizní záznam

Rozsah 34 stran.

Dokument je k dispozici v elektronické podobě pdf. Cena je 250 Kč včetně DPH.

Technickou informaci vydává a distribuci zajišťuje:

Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice
Tel.: 603 213 386
e-mail: info@medim.cz

Objednat tuto technickou informaci můžete v e-shopu APTI

Na tyto údaje Vám vystavíme zálohovou fakturu. Po připsání částky na náš účet Vám zašleme technickou informaci ve formátu PDF.