Pro lektory

Informace, pokyny a soubory ke stažení pro lektorský team odborných akcí AKADEMIE APTI.

Soubory ke stažení:

List lektora
Interní dokument společnosti Medim, spol. s r.o. pro zpracování smluvních vztahů mezi lektory a organizátorem.

Call for papers/přihlášky odborné přednášky

Obnova vodohospodářské infrastruktury 2021
6. odborná konference, Brno

KUTNÁ HORA 2021
Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech

TLAK 2021
21. odborné fórum tlakových zařízení v průmyslu, energetice a teplárenství