Smluvní podmínky projektu APTI

Ochrana osobních údajů
Při zpracovávání osobních údajů dbá správce, společnost Medim, spol. s r. o. na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník odesláním této přihlášky správci, tj. společnosti Medim, spol. s r. o., se sídlem Hovorčovická 382, Líbeznice, IČ: 48953041 (dále jen správce) souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou vyplněny přihlášce pro tyto účely:

  • administrativy spojené se správou a organizací databáze členů bonusového systému APTICARD,
  • administrativy spojené se zasíláním informačních e-mailů, pozvánek na odborné akce a eventy, obchodních sdělení správce a třetích stran správcem na výše uvedené kontaktní údaje, v míře obvykle ne větší než jedno sdělení týdně,
  • administrativy spojené s hájením zájmů držitelů APTICARD při jednání s orgány veřejné správy a výkonné moci, orgánů EU a třetích stran,
  • souhlas se zveřejňováním fotografií své osoby a audiovizuálního materiálu z pořádaných akcí zařazených do programu APTICARD na webech správce a třetích stran, nebo na tištěných materiálech za účelem propagace akcí APTI, správce a činnosti Asociace poskytovatelů technických informací z. s.

Tento souhlas je udělen po dobu pěti let a lze jej prodloužit. Souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat.

Odvolání souhlasu má za následek odhlášení držitele ze systému APTICARD a ztrátu všech bonusů a poskytovaných benefitů na účtu držitele APTICARD bez nároku na náhradu.

Organizace vzdělávacích akcí zařazených do systému APTICARD se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/vseobecne-podminky-ucasti/. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou také Všeobecné obchodní podmínky bonusového systému APTICARD.
Vyplněním této přihlášky a svou účastí na akcích zařazených do systému APTICARD vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Podrobnější informace naleznete na stránce:
http://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/.
http://www.technicka-zarizeni.cz/souhlas-se-zasilanim-obchodnich-sdeleni/.