Vědecká rada APTI

Pracovní sekce Vědecká rada vznikla při APTI pro potřeby směřování asociace do budoucnosti.

Sdružuje skupinu odborníků ze všech oborů působnosti, sleduje vývoj a nové trendy v oblasti energetiky, VaK, VTZ a souvisejících oborů.

Úkolem vědecké rady je vyhledávat cesty dalšího rozvoje APTI, vyhledávat
a analyzovat problémy a výzvy, kterým bude třeba v budoucnu čelit.

Předsedkyně vědecké rady

Doc. RNDr. Dana Procházková, CSc., DrSc.
ČVUT v Praze, fakulta dopravní

Pracovní skupiny

Vodní hospodářství
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta stavební
předsedkyně pracovní skupiny

Protikorupční systém managementu – Anti Bribery Policy
Ing. Veronika Soukupová
Specialista ISO standardů, S-Cope
předsedkyně pracovní skupiny

Pracovnělékařské služby a aplikovaná ergonomie pracovního prostředí
Michaela Bendová, DiS. 
Specilalista aplikované ergonomie, vedoucí oddělení výkonu PLS, Team Prevent Santé
předsedkyně expertní skupiny

GDPR a související legislativa pro ochranu osobních údajů
Mgr. Nikol Dohnalová
Fly Eye, s.r.o.
předsedkyně pracovní skupiny

Vyhrazená tlaková zařízení
Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
LL – C (Certification), a. s.
předseda pracovní skupiny

Informatika a publikační činnost
Jan Lhotský, MBA
Medim, spol. s r. o.
předseda pracovní skupiny

Technická normalizace
Ing. Jan Tomáš
Techseal, s.r.o.
předseda pracovní skupiny

Vyhrazená plynová zařízení
Ing. Miroslav Brotánek
BTK Praha, s.r.o.
předseda pracovní skupiny

Vyhrazená zdvihací zařízení
Ing. Zbyněk Jančík
předseda pracovní skupiny

Potrubí a průmyslové potrubní systémy
Ing. Václav Pekař, CSc.
předseda pracovní skupiny

Petrochemická zařízení
Ing. et Ing. Petr Válek

předseda pracovní skupiny
ORLEN Unipetrol RPA