Jak na potrubí

Kniha nejen o pevnostních výpočtech potrubí

Vyprodáno!

Objednávka publikace on-line

Ing. Václav Pekař, CSc.

Rozsáhlé dílo, které komplexně pojednává problematiku výpočtů potrubí.

Publikace je vydávána s podtitulem Kniha nejen o výpočtech potrubí, což znamená, že je určena nejenom úzce specializovaným konstruktérům, projektantům a výpočtářům, ale i širokému okruhu dalších technických pracovníků. Užitečné informace zde naleznou technici a inženýři zabývající se mj. investiční činností, provozem, správou, inspekcemi a revizemi potrubí, pracovníci notifikačních orgánů a řada dalších.

Svým rozsahem a komplexností se jedná o unikátní dílo, které vzniklo na základě zpětné vazby odborné veřejnosti a podnětů účastníků kurzů a odborných akcí.

Kniha je strukturována do deseti samostatných kapitol, které řeší jednotlivé oblasti, se kterými se odborná veřejnosti setkává v praxi:

1. Základní vztahy pevnosti potrubí, statika
2. Speciální mezní stavy únosnosti potrubí

3. Dynamické výpočty potrubí
4. Plastová a laminátová potrubí
5. Uložení a podpěry potrubí
6. Potrubí v zemi

7. Pevnostní výpočty potrubí počítačem
8. Bezpečnost, spolehlivost, životnost a stárnutí potrubí
9. Atlas řešení problematických potrubních konstrukčních uzlů

10. Odborná literatura a odkazy na internetové stránky

Celkem:

682 fyzikálních rovnic
305 obrázků a grafů
464 stran textu

Cena publikace
1 454,55 Kč bez DPH (1 600 Kč včetně DPH) plus poštovné a balné.

Objednávka publikace on-line

Informace, objednávky, platby:

Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice

Tel.: +420 606 048 548
Tel.: +420 603 213 386
Tel.: +420 603 213 387
e-mail objednávky: info@medim.cz
e-mail fakturace: uctarna@medim.cz