TLAK 2022 – I. informace

22. ročník odborného fóra tlakových zařízení TLAK 2022 v průmyslu, energetice a teplárenství proběhne v termínu 20.-21. září 2022 v průhonickém hotelu Floret. Aktuálním tématem úvodního bloku, ale i diskuzního fóra bude nová legislativa a její dopady na provozovatele, výrobce, inspekční orgány, servisní a revizní společnosti. Pozornost bude věnována také klasickým disciplínám pro obor tlakových…

Číst →

APTI z.s. navazuje partnerství s pojišťovnou Allianz. Členové APTI tak mohou získat její produkty za zvýhodněné ceny

Dnešní doba si vyžaduje rychlá rozhodnutí, a taková rozhodnutí mohou být pro Vaše podnikání velmi riziková a v konečném důsledku Vás mohou stát nemalé finanční prostředky. Je dobré myslet rovněž na to, jakého partnera pro ochranu svého podnikání zvolíte a zda současné pojistné krytí Vašich rizik odpovídá neustále rostoucímu pracovnímu nasazení, které svému podnikání věnujete. Proto…

Číst →

Požadavky na strojní zařízení

MACHINERY 2022 Aktuální legislativní požadavky na provoz strojních zařízení je téma dalšího specializovaného semináře z cyklu AKADEMIE APTI, který proběhne v Praze, dne 17. 5. 2022. Expert s mnohaletou zkušeností z praxe, Ing. Zbyněk Jančík, seznámí účastníky s aktuální platnou legislativou, technickými normami, správným postupem při zpracování analýzy rizik strojních zařízení, náležitostmi technické a provozní…

Číst →

Netrpělivě očekávaná Nařízení vlády pro vyhrazená technická zařízení jsou zařazena do plánu legislativních prací vlády

Jak je jistě všeobecně dobře známou informací 1. července 2022 nabyde účinnost zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Současně s ním mají vstoupit v platnost také prováděcí předpisy, které jsou formulovány do pěti zcela nových nařízení vlády. Samotná nařízení jsou doposud k dispozici pouze v návrhovém znění…

Číst →

Publikace APTI pro rok 2022

Vzhledem k připravované změně legislativy pro vyhrazená technická zařízení připravuje pracovní skupina APTI pro informatiku a publikační činnost jak vydání zcela nových titulů, tak i reedici již vyprodaných publikací, které budou doplněny o nové prováděcí předpisy pro danou skupinu technických zařízení. Jejich vydání je připravováno souběžně s postupem legislativních prací na nařízeních vlády. Předpokládá se,…

Číst →

Plán odborných akcí AKADEMIE APTI na rok 2022

Vzdělávací program AKADEMIE APTI bude i v roce 2022 pokračovat řadou dalších akcí. Vzhledem k aktuální nejasné situaci jsou termíny i místa konání pouze orientační, které budeme upřesňovat v průběhu ledna 2022. Na základě zkušeností bude každá z akcí pro účastníky přístupná jak prezenčně, tak i on-line prostřednictvím live streamu. Přípravný kurz pro revizní techniky…

Číst →

Vodní ráz v potrubí

Každá změna průtoku potrubím naplněným kapalinou vyvolá i změnu tlaku v potrubí. Také každá změna tlaku v potrubí vyvolá i změnu průtoků. Změny tlaku a průtoku jsou na sebe vázány a šíří se potrubím ve formě vln. Tento jev se nazývá vodní ráz. Ing. Josef Záruba, CSc.             V mnoha případech jsou změny tlaku vyvolané…

Číst →

Návrh nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace

Vzhledem k přijetí nového zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, návrh nařízení vlády stanoví výši poplatku za jednotlivé činnosti pověřené organizace a konkretizuje ji, neboť uvedený zákon uvádí jen nejvyšší možnou hranici stanovení výše poplatku. Návrhem nařízení vlády dojde k nahrazení vyhlášky…

Číst →

Publikace JAK NA POTRUBÍ je opět v prodeji!

Pro specialisty na problematiku výpočtů potrubí je jistě dobrou zprávou, že publikace Ing. Václava Pekaře, která byla zcela vyprodána je opět na skladem u vydavatele, společnosti Medim, spol. s r.o. Zájemci si publikaci mohou objednat on-line prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Publikace bude také k dostání na odborných akcích a konferencích pro účastníky za speciální akční…

Číst →

Připravujeme konferenci NÍZKOTLAKÉ KOTELNY 2021

Specializovaná akce pro provozovatele, správce nemovitostí, revizní techniky, montážní a servisní specialisty, výrobce a orgány státního dozoru proběhne dne 12. října 2021 v Pražském hotelu ENERGIE. Program konference je připravován na tyto hlavní body: Provoz nízkotlakých kotelen – zkušenosti z praxe Aktuální legislativa Ekonomika provozu Nejčastější závady při revizích NTL Spalinové cesty Šetřené havárie a…

Číst →