Menu Zavřeno

Asociace poskytovatelů technických informací, neboli APTI vznikla v roce 2001 na základě potřeby sdílet odborné informace a zkušenosti získané praxí v technických oborech mezi technickými odborníky.

Asociace si klade za cíl provozovat odborné portály s technickými informacemi, jako je například www.technicka-zarizeni.cz, nebo www.vakinfo.cz, pořádat specializované semináře pro jednotlivé odborné sekce technických zařízení, odborná fóra a mezinárodní konference a vydávat odborné publikace, ať už v tištěné či elektronické formě.

Posláním APTI je zejména:

  • Šíření potřebných technických informací v oborech.
  • Navazování a prohlubování spolupráce v jednotlivých technických oborech.
  • Podílení se na provozu odborných internetových portálů, spolupráce s vysokými školami, výzkumnými ústavy, odborníky, orgány státního dozoru, technologickými odborníky, apod.
  • Podílení se se na organizaci odborných událostí: konferencí, seminářů, workshopů a dalších eventů, které umožní setkávání odborné veřejnosti a výměnu informací.
  • Navazování spolupráce s obdobnými zahraničními subjekty.
  • Tvorba prostředí pro odbornou diskuzi v rámci legislativních procesů (zákony, NV, technické normy).

Vědecká rada vznikla při APTI pro potřeby směřování asociace do budoucnosti.

Sdružuje skupinu odborníků ze všech oborů působnosti, sleduje vývoj a nové trendy v oblasti energetiky, VaK, VTZ a souvisejících oborů.

Úkolem vědecké rady je vyhledávat cesty dalšího rozvoje APTI, řídit činnost jednotlivých pracovních skupin, vyhledávat a analyzovat problémy a výzvy, kterým bude třeba v budoucnu čelit.