Nové kurzy AKADEMIE APTI – revizní technik zdvihacích zařízení a revizní technik parních a horkovodních kotlů

Obory vyhrazených technických zařízení se potýkají s nedostatkem odborné způsobilých osob. V rámci vzdělávacího programu AKADEMIE APTI probíhají pravidelné čtvrtletní přípravné kurzy ke zkouškám odborné způsobilosti u TIČR. O kvalitě těchto přípravných kurzů svědčí velmi vysoké procento úspěšnosti absolventů těchto kurzů u zkoušek. Na základě poptávky odborné veřejnosti se nabídka odborných kurzů rozšířila o kurzy revizního technika zdvihacích zařízení, revizního technika parních a horkovodních kotlů a obsluh kotlů. Nové kurzy proběhnou v III. čtvrtletí roku 2024. V současné době vrcholí příprava těchto kurzů a dokončují se rozsáhlé studijní materiály.

Revizní technik parních a horkovodních kotlů/obsluha kotlů

Dvoudenní intenzivní prezenční kurz pro revizní techniky a obsluhy parních a horkovodních kotlů zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČRKurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k revizím a zkouškám parních a horkovodních kotlů a připravit k úspěšnému složení zkoušky u TIČR.

Druhý den kurzu je vhodný také pro školení obsluhy kotlů, na které nejsou kladeny tak vysoké nároky jako na revizní techniky.

Program kurzu:

Legislativa: zákony, nařízení vlády, vyhlášky a normy.
Rozdělení kotlů, konstrukce a hlavní části kotlů, pomocná zařízení kotlů, úprava vody.
Fyzika kotlů, paliva , základy spalování.
Bezpečnostní a tlaková výstroj kotlů.
Provoz, obsluha, a údržba kotlů, poruchy kotlů, měření, regulace, účinnosti a ztráty kotlů, seznámení s riziky a bezpečnosti práce v kotelnách.
Fyzikální vlastnosti plynných paliv, vlastnosti topných plynů, plynná paliva, plynové hořáky, zabezpečovací zařízení; provoz a obsluha plynové kotelny, zkouška znalostí pro obsluhu zařízení pro potřebu plynu spalováním; první pomoc při otravě CO, popálení a úrazu elektrickým proudem.
Rozbor testových otázek ke zkoušce TIČR, písemné ověření znalostí z obsluhy kotlů.

Lektoři:

Ing, Miroslav Brotánek
Jan Lhotský, MBA

Revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení

Dvoudenní intenzivní prezenční kurz pro revizní techniky zdvihacích zařízení zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČRKurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k revizím a zkouškám zdvihacích zařízení a připravit k úspěšnému složení zkoušky u TIČR.

Program kurzu:

Právní předpisy a normy týkající se zdvihacích zařízení
Bezpečnostní předpisy a opatření
Technické požadavky na zdvihací zařízení
Bezpečné používání jeřábů, zkoušení, profesní příprava
Provozní požadavky na sledování stavu
Jeřábové dráhy a ocelové konstrukce
Elektrická zařízení zdvihadel
Vázací a uchopovací prostředky, vázání břemen
Postupy a metodiky revizí a kontrol
Revize VTZ v režimu BIM, právní náležitosti digitálních dokumentů, uchovávání dokumentace v digitální podobě
Rozbor testových otázek ke zkoušce TIČR, písemné ověření znalostí

Lektoři:

Ing. Zbyněk Jančík
Ing. Miroslav Brotánek
Jan Lhotský, MBA