ZDVIHADLA 2023

Bezpečný provoz zdvihacích zařízení, aneb zdvihadla a jeřáby v roce 2023 – aktuální stav v oboru je tématem specializovaného odborného semináře, který proběhne 1. prosince 2023 v Praze.

Seminářem budou provázet dva špičkoví odborníci působící v oblasti vyhrazených technických zdvihacích zařízeních:

Ing. Zbyněk Jančík
Revizní technik zdvihacích zařízení, emeritní inspektor ČOI, Linebacker s.r.o.

Ing. Martin Neumann
Inspektor zdvihacích zařízení, Technická inspekce České republiky

Bezpečný provoz zdvihacích zařízení, aneb zdvihadla a jeřáby v roce 2023 – aktuální stav v oboru

1. prosince 2023

Praha

Hotel Energie***

Program semináře
Organizační pokyny
Přihláška on-line
Materiály pro účastníky ke stažení

Na semináři mimo jiné zazní:

Legislativa pro zdvihací zařízení

Zákon 250/2021 Sb.
Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 174/1968 Sb.
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve vztahu k zákonu č. 250/2023 Sb.

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb.
Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Ostatní legislativní předpisy a normy v oblasti zdvihacích zařízení

Činnost pověřené organizace v podmínkách nové legislativy

Osvědčení a oprávnění
Požadavky TIČR na odbornou způsobilost

Požadavky na provozovatele, bezpečný provoz vyhrazených zdvihacích zařízení, kvalifikaci pracovníků, revizní techniky, odpovědné osoby za provoz

Zařazení vyhrazených zdvihacích zařízení do tříd

Lhůty ověřování způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení k bezpečnému provozu
Minimální doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních atd.

Provozní předpis – systém bezpečné práce
Zpracování podle normy ČSN ISO 12480-1
Obsah provozního předpisu
Související dokumenty dle nové legislativy se systémem bezpečné práce

Průvodní a provozní dokumentace zdvihacích zařízení a problematika její digitalizace