Publikace JAK NA POTRUBÍ je opět v prodeji!

Pro specialisty na problematiku výpočtů potrubí je jistě dobrou zprávou, že publikace Ing. Václava Pekaře, která byla zcela vyprodána je opět na skladem u vydavatele, společnosti Medim, spol. s r.o. Zájemci si publikaci mohou objednat on-line prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Publikace bude také k dostání na odborných akcích a konferencích pro účastníky za speciální akční…

Číst →

Připravujeme konferenci NÍZKOTLAKÉ KOTELNY 2021

Specializovaná akce pro provozovatele, správce nemovitostí, revizní techniky, montážní a servisní specialisty, výrobce a orgány státního dozoru proběhne dne 12. října 2021 v Pražském hotelu ENERGIE. Program konference je připravován na tyto hlavní body: Provoz nízkotlakých kotelen – zkušenosti z praxe Aktuální legislativa Ekonomika provozu Nejčastější závady při revizích NTL Spalinové cesty Šetřené havárie a…

Číst →

Představujeme přednášky konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech

Představujeme odborný program a lektory konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech, která se koná 21.-22.9.2021. Jedním z hlavních témat této konference jsou také nové technologie a postupy podle posledních poznatků vědy. V tomto článku Vám představujeme první tři lektory, kteří na konferenci vystoupí. Dovolené vady při provozu vyhrazených tlakových zařízení podle amerických norem…

Číst →

V rámci programu AKADEMIE APTI právě vyšla publikace JAK NA POTRUBÍ

Rozsáhlé dílo z pera Ing. Václava Pekaře CSc., které komplexně pojednává problematiku výpočtů a projektování potrubí. Publikace je vydávána s podtitulem Kniha nejen o výpočtech potrubí, což znamená, že je určena nejenom úzce specializovaným konstruktérům, projektantům a výpočtářům, ale i širokému okruhu dalších technických pracovníků. Užitečné informace zde naleznou technici a inženýři zabývající se mj….

Číst →

Kvalitní práce s riziky je základem pro zajištění bezpečné lidské společnosti a jejího rozvoje

Kvalitní práce s riziky je základem pro zajištění bezpečné lidské společnosti a jejího rozvoje Lidé chtějí žít v bezpečí a mít zajištěn potenciál pro rozvoj. Proto se strategické řízení každého státu, území či objektu zaměřuje na dlouhodobou udržitelnost a na základě poznání to provádí zacílenou prací s riziky všeho druhu. Úvod Protože doposud neexistuje obecná shoda na…

Číst →

Integrální bezpečnost – zcela nový doktorský obor ČVUT v Praze získal akreditaci

ČVUT v Praze získalo akreditaci na nový doktorský obor v češtině a angličtině „Integrální bezpečnost / Integral Safety“. Jde o průřezový doktorský program, jehož cílem je připravit odborníky, kteří budou umět na současné světové odborné úrovni správně identifikovat, analyzovat, hodnotit, řídit a vypořádat rizika spojená s objekty povahy socio-kyber-fyzické tak, aby jejich bezpečnost byla udržována…

Číst →

Jak na potrubí

Po řadě velmi úspěšných odborných kurzů POTRUBÍ I. až IV., které daly vzniknout stejnojmenné řadě publikací jsme ve spolupráci s autorem, Ing. Václavem Pekařem, CSc. přistoupili k realizaci kompletního knižního vydání. Toto rozsáhlé dílo tak na více než sedmi stech stránkách pojedná zevrubně problematiku návrhu a výpočtu potrubí. Tato publikace byla napsána proto, aby pomáhala…

Číst →

Doškolovací kurzy pro vyhrazená technická zařízení

Pro revizní techniky vyhrazených technických zařízení a také pro odbornou veřejnost připravujeme ve spolupráci se spolupráci s Medim, spol. s r.o., APTI, z.s. a dalšími odbornými subjekty intenzivní doškolovací kurzy v rámci programu AKADEMIE APTI. Účastníci obdrží přípravné materiály a během dvoudenního odborného programu získají vědomosti nutné pro složení zkoušky u TIČR. O první kurz…

Číst →

Pracovnělékařské služby v roce 2020

Pracovníci oddělení lidských zdrojů, neboli „HR“, personalisté, specialisté na BOZP, manažeři vodárenských společností, OZO v prevenci rizik, auditoři, ale i jednatelé středních a menších firem by neměli minout seminář zaměřený na aktuální požadavky zákona č. 373/2011 Sb. o pracovnělékařských službách, který proběhne 11. března 2020 v Praze. Program Přehled platných legislativních předpisů pro pracovnělékařské služby,…

Číst →

Připravované odborné akce AKADEMIE APTI v II. pololetí roku 2019

Pod hlavičkou AKADEMIE APTI již proběhla řada velmi úspěšných odborných školení, seminářů, workshopů a konferencí. Na projektu se podílejí přední čeští i evropští odborníci, renomované instituce i přední české vysoké školy. Připravované akce na II. pololetí 2019: POTRUBÍ IV. Dynamické výpočty potrubí a výpočty potrubí z nekovových materiálů 17.-18.9.2019 Poděbrady IV. specializovaný intenzivní dvoudenní kurz pro projektanty,…

Číst →