Nemohli jste se zúčastnit 23. ročníku odborného fóra TLAK? Stále je možné získat sborník přednášek!

23. ročník odborného fóra skončil. Kapacita sálu byla vyprodána do posledního místa. Vzhledem k velkému zájmu o doprovodné materiály se organizátor rozhodl stejně jako v loni navýšit náklad Sborníku referátů a uspokojit tak poptávku po aktuálních informacích z oboru. Pokud jste se tedy nemohli odborného fóra účastnit, je možné zakoupit několik posledních kusů publikace Sborníku referátů, která byla vydána v omezeném nákladu pro účastníky konference.

Počet kusů je velmi omezen a nabídka platí pouze do vyčerpání skladových zásob!

Sborník je k distribuován pouze prostřednictvím e-shopu APTI zde.

Sborník referátů 23. ročníku odborného fóra TLAK 2023. Součástí je také elektronický přístup k materiálům z konference na portálu technicka-zarizeni.cz a řada bonusových materiálů.

TLAK 2023 Sborník referátů

kolektiv autorů
Vydalo nakladatelství a vydavatelství Medim, spol. s r.o.
Formát: A4
Rozsah: 128 stran + elektronická příloha publikace
ISBN 978-80-87140-66-6

Cena publikace: 750 Kč včetně DPH

Obsah publikace:

Hodnocení stavu přírubových spojů metodou MMM
Ing. Petr Vlček
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Kompozitné tlakové nádoby na energetické médiá s využitím uhlíkových vláken
Ing. Peter Lakatoš, CSc., IWE
APTI, z.s.

Únosnost svaru mezi hrdlem a pláštěm tlakové nádoby
Ing. Václav Pekař, CSc.
APTI, z.s.

Vliv mazání spojovacího materiálu na těsnost přírubového spoje
Ing. Martin Tesař
Pokorný Industries, s.r.o.

Speciální bezúnikové technologie používané při servisních činnostech na potrubí
Ing. Jan Kánský
FASTRA, s.r.o.

Obnova plasticity tepelně exploatované oceli ČSN 15 125
Petr Beneš
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Měření vad na svornících a závitových hnízdech přírubových spojů
Pavel Zahrádka, Zdeněk Fulín
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Tepelné deformácie a napätia – príčiny poškodení, porúch a havárií tlakových zariadení
Ing. Ján Kudlovský
APTI, z.s.

Erozno-kavitačné napadnutie tlakového potrubia
Doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD., EWE
APTI, z.s.

Nové normy pro tlaková zařízení a svařování
Ing. Jan Weischera
APTI, z.s.

Problematika tvorby analýzy rizik pro vyhrazená tlaková zařízení
Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
ČVUT v Praze

Příklady určení vyhrazených tlakových zařízení a nevyhrazených tlakových nádob v regulační stanici plynu dle Nařízení vlády č. 192/2022 Sb.
Otto Hahn
Ampluservis, a.s.

Zkušenosti pověřené organizace s uplatňováním nové legislativy
Ing. Roman Řezáč
TIČR

Havárie a úrazy při provozu tlakových zařízení
Ing. Milan Mocker
OIP pro Ústecký a Liberecký kraj

Stanoviska SÚIP k otázkám v oblasti VTZ-TZ a související legislativě
Jan Lhotský
Medim, spol. s r.o.

Míra rizika technických zařízení určená pomocí nedestruktivních metod
Doc. RNDr. Dana Procházková, CSc., DrSc.
APTI, z.s.

Elektronické dokumenty – od podpisu až po archivaci
Ing. Martin Vondrouš
Software 602 a.s.

Objednat sborník v e-shopu APTI