GAS 4.0 aneb Plynová zařízení blízké budoucnosti je úspěšný pilotní formát nové školící akce

27. února 2024 proběhla pilotní akce nového formátu GAS 4.0 s podtitulem Plynová zařízení blízké budoucnosti v pražském hotelu ENERGIE. Nutno konstatovat, že plynárenství a využívání plynu v České republice prožívá velmi turbulentní období. Plynárenství se po létech rozvoje a stabilních dodávek potýká s bezprecedentním poklesem odběru, výpadkem tranzitu a dodávek zemního plynu z východu a také stylem dodávek “vezmi kde vezmi”, kdy došlo v naprosté změně složení plynu v potrubí. Zároveň se také plynárenství vyrovnává s dopadem změny legislativy a prováděcích předpisů pro plynová zařízení. Od nabytí účinnosti Nařízení vlády došlo ze dne na den k zařazení do té doby řady vyhrazených plynových zařízení do kategorie vyhrazených technických tlakových zařízení. Také se dost nešťastně projevuje formulace požadavků na odbornou způsobilost pracovníků pro výkon činností na vyhrazených plynových zařízeních. Všechna tato témata byla proto zařazena do zcela nové vzdělávací akce pořádané v rámci programu AKADEMIE APTI.

“Nejenom dekarbonizace energetiky, ale i události posledních dvou let na východě rozkolísaly energetický trh, který se ze dne na den musel vyrovnat nejen s pádem řady dodavatelů, radikální změnou dodávek, ale i důsledky nedávno přijaté legislativy. Jsem ráda, že se podařilo skloubit program tak, že pokryl všechna aktuální témata.
O tom, jak byla náplň semináře GAS 4.0 aktuální svědčí fakt, že vystoupení některých lektorů mohli účastníci sledovat v hlavní zpravodajské relaci v TV a hned druhý den dopoledne jejich přednášku v kongresovém sále.”

Ing. Kristýna Krudenc, event manager společnosti Medim, spol. s r.o.

První blok přednášek byl věnován dodávkám plynu v distribuční soustavě, vývoji a predikci použití zemního plynu v příštích letech. Pozornost byla také zaměřena na postup přípravy na přimíchávání vodíku do distribuční sítě.

V druhé části semináře GAS 4.0 byly prezentovány aktuální zkušenosti SUIP a TIČR s aplikací nové legislativy v jejich činnosti na poli bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených plynových zařízení a činnosti pověřené organizace. Závěr semináře pak patřil budoucnosti provozu, revizí a servisu vyhrazených technických zařízení. Jako vůbec poprvé se mohli účastníci seznámit s aspekty a výhodami digitálních platforem spolupráce při asset a facility managementu vyhrazených zařízení.