22. odborné fórum TLAK 2022 představuje odborný program

S datem 1. července 2022 nabyl účinnosti Zákon č. 250/2021 Sb. o o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Ve stejný den pak také vstoupily v platnost jeho prováděcí předpisy v podobě nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízeních a také nařízení vlády o o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. Souhrou několika negativních okolností se definitivní znění podařilo vydat ve sbírce zákonů teprve 30. června 2022, přestože budou mít tyto nařízení značný dopad v změny bezpečnosti provozu vyhrazených technických tlakových zařízení.

Otázkou dopadů nové legislativy se bude zabývat 22. ročník největší vzdělávací akce v oboru tlakových zařízení TLAK 2022. Účast na odborném fóru TLAK 2022 je možné vykázat jako odborné školení zaměstnanců.

Do programu 22. ročníku školící akce TLAK 2022 byly zařazeny přednášky k výše uvedenému zákonu a jeho prováděcímu předpisu, Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních. Účast potvrdili například zástupci organizací pověřených výkonem státního odborného dozoru v oblasti bezpečnosti provozu, tedy SÚIP i TIČR. Kteří budou připraveni zodpovídat dotazy odborné veřejnosti v rámci panelové diskuze, která je součástí programu.
Zvolení zářijového termínu se ukázalo jako velmi vhodné, protože v této době již bude dostatek času na přípravu odpovědí na otázky, která nová legislativa přináší.“

Jan Lhotský, předseda pracovní skupiny APTI pro informatiku a odborné vzdělávání

Bližší informace o vzdělávací akci TLAK 2022, odborný program, přihláškové formuláře, organizační pokyny jsou k dispozici na níže uvedených odkazech:

Odborný program
Organizační pokyny pro účastníky
Přihláška on-line
Doprovodná výstava
Dokumenty ke stažení
Osvědčení o absolvování

Akce je pořádána v rámci vzdělávacího programu AKADEMIE APTI a ČKAIT

Účast na této akci je hodnocena dvěma body v programech celoživotního vzdělávání.
Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení bezpečnosti provozu vyhrazených technických tlakových zařízení v rozsahu 16ti hodin.

Pro obory vyhrazených plynových a zdvihacích zařízení připravujeme další specializovanou konferenci VTZ 2022, která bude zaměřena na problematiku bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení v budovách.