Připravujeme konferenci NÍZKOTLAKÉ KOTELNY 2021

Specializovaná akce pro provozovatele, správce nemovitostí, revizní techniky, montážní a servisní specialisty, výrobce a orgány státního dozoru proběhne dne 12. října 2021 v Pražském hotelu ENERGIE.

Program konference je připravován na tyto hlavní body:

  • Provoz nízkotlakých kotelen – zkušenosti z praxe
  • Aktuální legislativa
  • Ekonomika provozu
  • Nejčastější závady při revizích NTL
  • Spalinové cesty
  • Šetřené havárie a mimořádné události z pohledu OIP
  • Zkušenosti výrobce při projektování, výstavby a provozování kaskádových kotelen
  • Moderní způsoby měření a rozúčtování tepla
  • Systémy řízení a dálkové správy NTL kotelny

Součástí semináře budou také doprovodné materiály a Technické informace APTI.

12. října 2021
Hotel Energie ***
Praha

Program
Organizační pokyny
Přihláška on-line