Úřad průmyslového vlastnictví zamítl návrh Asociace pracovníků tlakových zařízení, z. s. na zneplatnění ochranné známky TLAK

22. ledna 2020 doručil Úřad průmyslového vlastnictví do datové schránky rozhodnutí, ve kterém zamítl návrh Asociace pracovníků tlakových zařízení, z. s. na prohlášení ochranné známky č. 362030 TLAK za neplatnou. Úřad při posuzování dospěl k řadě znepokojujících zjištění, ohledně jediného předloženého důkazu, kterým se Asociace pracovníků tlakových zařízení zneplatnění domáhala, tj. „kopií“ smlouvy o spolupráci…

Číst →

Systém protikorupčního managementu dle ISO 37001:2016

Korupce je fenomén provázející nás asi od nepaměti. Každopádně se shodneme, že je hrozbou jak pro firmu samotnou, tak pro národní hospodářství jako celek. Evropská Unie podniká také řadu kroků, které by měly pomoci znesnadnit korupčním praktikám podmínky. Národní legislativy na ně reagují ať už v oblasti veřejných zakázek tak např. v oblasti Whistle-blowing, kde jsou povinny…

Číst →

BLÍŽÍ SE ÚČINNOST OBECNÉHO NAŘÍZENÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (ZKRÁCENĚ GDPR, TJ. GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), JSTE NA TUTO EVOLUCI PŘIPRAVENI?

Mgr. Nikola Dohnalová Executive director FlyEye s.r.o. GDPR, ve svém plném názvu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, bude od 25. května 2018 přímo použitelným právním předpisem, který zejména po hmotněprávní stránce nahradí…

Číst →