POTRUBÍ ON-LINE 2021

V souvislosti s vydáním publikace JAK NA POTRUBÍ proběhne třídenní specializovaný kurz POTRUBÍ ON-LINE. Akce se s ohledem na situaci přesunuje na platformu Microsoft Teams. Kurz bude členěn do šesti přednáškových bloků.

Termín kurzu
11., 12. a 18. května 2021

Program kurzu
Organizační pokyny
Přihláška on-line

Přednáší autor publikace JAK NA POTRUBÍ Ing. Václav Pekař, CSc.

Program kurzu

11. května 2021

I. blok 09,00 – 10,30
Všeobecný základ pro výpočet potrubí
Tvorba potrubní třídy
Materiály potrubí

II. blok 11,00 – 12,30
Zatížení potrubí
Mezní stavy potrubí

12. května 2021

III. blok 09,00 – 10,30
Vyhodnocování napětí houževnatých a křehkých materiálů
Kompenzace délkové roztažnosti

IV. blok 11,00 – 12,30
Stabilita potrubní stěny
Únosnost hrdel aparátů a zařízení

18. května 2021

V. blok 09,00 – 10,30
Potrubní spoje
Potrubní komponenty a jejich zatížení

VI. blok 11,00 -12,30
Zkrácený pohled na dynamické výpočty potrubí
Kvazistatický výpočet dynamických zatížení

Více informací na: https://www.technicka-zarizeni.cz/potrubi-on-line/

Partneři projektu: