Jak na potrubí

Po řadě velmi úspěšných odborných kurzů POTRUBÍ I. až IV., které daly vzniknout stejnojmenné řadě publikací jsme ve spolupráci s autorem, Ing. Václavem Pekařem, CSc. přistoupili k realizaci kompletního knižního vydání. Toto rozsáhlé dílo tak na více než sedmi stech stránkách pojedná zevrubně problematiku návrhu a výpočtu potrubí.

Tato publikace byla napsána proto, aby pomáhala a zároveň vedla techniky a inženýry, kteří v uvedeném oboru pracují. Je to tedy příručka a pomůcka. Může posloužit i jako učebnice.

Je to pomůcka pro výpočtáře potrubí, kteří v současné době pracují s výpočetním programem a potřebují vědět, jak zadávat zatížení, jak vyhodnocovat výsledky a posoudit, zda jsou výsledky reálné, správně si je vysvětlit. Naučí se též, jak vypočítat a určit některá základní data a informace o potrubí bez výpočetního programu a v případě, že výpočetní program některý mezní stav nepočítá, jak tento stav vyhodnotit popřípadě dopočítat. V této pomůcce nejsou přepisované anebo jinak publikované technické normy, vždy však uvádíme na potřebnou normu odkaz.

Je to pomůcka pro projektanty potrubí, aby věděli, v kterých případech se na výpočtáře obracet. Je to také pomůcka pro provozovatele potrubních systémů, aby dokázali správně posoudit riziko při provozu potrubí. Mohou to brát jako pomůcku i pracovníci notifikovaných osob a jiných inspekčních orgánů.

Své si zde však najdou i technici a inženýři zabývající se provozem, revizemi a inspekcemi potrubí.

Je to též příručka správné inženýrské praxe pro tuto oblast. A je to učebnice pro ty, co se chtějí o výpočtech potrubí dozvědět víc.