Přípravné doškolovací kurzy APTI pro revizní techniky, montážní pracovníky, osoby odpovědné, obsluhu a další odborníky v oblasti VTZ

Od února 2021 opět vypisujeme termíny přípravných kurzů APTI pro revizní techniky ke zkouškám u Technické inspekce České republiky. Vzhledem k hygienické situaci jsou kurzy organizovány výhradně formou on-line. To ovšem neznamená, že budete ochuzeni o studijní materiály a testové otázky. Ty Vám zašleme domů kurýrní službou. Jak to bude probíhat? Vyplníte on-line formulář s…

Číst →

V rámci programu AKADEMIE APTI právě vyšla publikace JAK NA POTRUBÍ

Rozsáhlé dílo z pera Ing. Václava Pekaře CSc., které komplexně pojednává problematiku výpočtů a projektování potrubí. Publikace je vydávána s podtitulem Kniha nejen o výpočtech potrubí, což znamená, že je určena nejenom úzce specializovaným konstruktérům, projektantům a výpočtářům, ale i širokému okruhu dalších technických pracovníků. Užitečné informace zde naleznou technici a inženýři zabývající se mj….

Číst →

Kvalitní práce s riziky je základem pro zajištění bezpečné lidské společnosti a jejího rozvoje

Kvalitní práce s riziky je základem pro zajištění bezpečné lidské společnosti a jejího rozvoje Lidé chtějí žít v bezpečí a mít zajištěn potenciál pro rozvoj. Proto se strategické řízení každého státu, území či objektu zaměřuje na dlouhodobou udržitelnost a na základě poznání to provádí zacílenou prací s riziky všeho druhu. Úvod Protože doposud neexistuje obecná shoda na…

Číst →

Integrální bezpečnost – zcela nový doktorský obor ČVUT v Praze získal akreditaci

ČVUT v Praze získalo akreditaci na nový doktorský obor v češtině a angličtině „Integrální bezpečnost / Integral Safety“. Jde o průřezový doktorský program, jehož cílem je připravit odborníky, kteří budou umět na současné světové odborné úrovni správně identifikovat, analyzovat, hodnotit, řídit a vypořádat rizika spojená s objekty povahy socio-kyber-fyzické tak, aby jejich bezpečnost byla udržována…

Číst →

Jak na potrubí

Po řadě velmi úspěšných odborných kurzů POTRUBÍ I. až IV., které daly vzniknout stejnojmenné řadě publikací jsme ve spolupráci s autorem, Ing. Václavem Pekařem, CSc. přistoupili k realizaci kompletního knižního vydání. Toto rozsáhlé dílo tak na více než sedmi stech stránkách pojedná zevrubně problematiku návrhu a výpočtu potrubí. Tato publikace byla napsána proto, aby pomáhala…

Číst →

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu

Ukončením nouzového stavu se platnost čestného prohlášení nahrazujícího posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání a platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě vstupních lékařských prohlídek, lékařských periodických prohlídek nebo na základě mimořádné lékařské prohlídky, jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu, prodlužuje o max. 90 dnů u prací zařazených do kategorií první a druhé podle zákona č. 258/2000 Sb.,…

Číst →

Úřad průmyslového vlastnictví zamítl návrh Asociace pracovníků tlakových zařízení, z. s. na zneplatnění ochranné známky TLAK

22. ledna 2020 doručil Úřad průmyslového vlastnictví do datové schránky rozhodnutí, ve kterém zamítl návrh Asociace pracovníků tlakových zařízení, z. s. na prohlášení ochranné známky č. 362030 TLAK za neplatnou. Úřad při posuzování dospěl k řadě znepokojujících zjištění, ohledně jediného předloženého důkazu, kterým se Asociace pracovníků tlakových zařízení zneplatnění domáhala, tj. „kopií“ smlouvy o spolupráci…

Číst →

Systém protikorupčního managementu dle ISO 37001:2016

Korupce je fenomén provázející nás asi od nepaměti. Každopádně se shodneme, že je hrozbou jak pro firmu samotnou, tak pro národní hospodářství jako celek. Evropská Unie podniká také řadu kroků, které by měly pomoci znesnadnit korupčním praktikám podmínky. Národní legislativy na ně reagují ať už v oblasti veřejných zakázek tak např. v oblasti Whistle-blowing, kde jsou povinny…

Číst →

Doškolovací kurzy pro vyhrazená technická zařízení

Pro revizní techniky vyhrazených technických zařízení a také pro odbornou veřejnost připravujeme ve spolupráci se spolupráci s Medim, spol. s r.o., APTI, z.s. a dalšími odbornými subjekty intenzivní doškolovací kurzy v rámci programu AKADEMIE APTI. Účastníci obdrží přípravné materiály a během dvoudenního odborného programu získají vědomosti nutné pro složení zkoušky u TIČR. O první kurz…

Číst →

Pracovnělékařské služby v roce 2020

Pracovníci oddělení lidských zdrojů, neboli „HR“, personalisté, specialisté na BOZP, manažeři vodárenských společností, OZO v prevenci rizik, auditoři, ale i jednatelé středních a menších firem by neměli minout seminář zaměřený na aktuální požadavky zákona č. 373/2011 Sb. o pracovnělékařských službách, který proběhne 11. března 2020 v Praze. Program Přehled platných legislativních předpisů pro pracovnělékařské služby,…

Číst →