APTI z.s. navazuje partnerství s pojišťovnou Allianz. Členové APTI tak mohou získat její produkty za zvýhodněné ceny

Dnešní doba si vyžaduje rychlá rozhodnutí, a taková rozhodnutí mohou být pro Vaše podnikání velmi riziková a v konečném důsledku Vás mohou stát nemalé finanční prostředky. Je dobré myslet rovněž na to, jakého partnera pro ochranu svého podnikání zvolíte a zda současné pojistné krytí Vašich rizik odpovídá neustále rostoucímu pracovnímu nasazení, které svému podnikání věnujete. Proto výkonná rada APTI již několik let usilovala o navázání partnerského vztahu s některou z předních pojišťoven působících na trhu, která by poskytla balíček krytí pojistných událostí, který by byl upraven pro potřeby našich členů.

Na konferenci VTZ 2022 v Kutné Hoře mimo jiné zazněla prezentace zástupce Allianz pojišťovny, a.s., která si je vědoma požadavků, jež mají malé firmy a živnostníci.

Již v základním balíčku získáte komplexní pojištění odpovědnosti do 10 nebo 20mil. Pokryje všechny podnikatelské činnosti, které máte zapsané v RESu, vadu výrobků, škody za zaměstnance, kteří způsobí škodu třetí straně, ale i mnohá další rizika. Movité věci, ať to jsou vaše nebo cizí a nachází se v autě či mimo místo pojištění si můžete ochránit na všechna možná rizika, která pojišťovna v balíčcích nabízí.

Sjednání tohoto pojištění je možné na také na dálku.

Bližší informace o tomto pojištění, ale také o možnosti členství v APTI dostanete na vyžádání na adrese: sekretariat@apti.cz