Vláda schválila návrh zákona o bezpečném provozování vyhrazených technických zařízení

Na pravidelném zasedání vlády byl mj. schválen doplněný návrh zákona v konečném znění a doporučen k zařazení k projednání Poslaneckou sněmovnou parlamentu.

Pokud se jej ve sněmovně podaří projednat v řádném termínu, lze očekávat jeho uvedení v platnost ke dni 1. 1. 2020.

APTI k dané legislativě připravuje řadu vzdělávacích akcí, na které bude odbornou veřejnost seznamovat s novými povinnostmi z této legislativy vyplývajícími.