Soubor otázek pro test PZ F1

400  Cena včetně DPH

Popis

Soubor otázek pro test PZ F1 – Plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
Soubor celkem otázek testu skupiny F1 pro revizní techniky a montážní pracovníky vyhrazených plynových zařízení.
Elektronická publikace ve formátu PDF
Rozsah 20 stran
Celkem 42 odpovědí na otázky testu RF1 a 48 odpovědí na otázky testu MF1 včetně zdůvodnění správné odpovědi.