POTRUBÍ 2023 sborník referátů

550  Cena včetně DPH

Není skladem

Popis

Sborník referátů 3. ročníku odborné konference POTRUBÍ 2023. Součástí je také elektronický přístup k materiálům z konference na portálu technicka-zarizeni.cz a řada bonusových materiálů.

POTRUBÍ 2023 Sborník referátů

kolektiv autorů
Vydalo nakladatelství a vydavatelství Medim, spol. s r.o.
Formát: A4
Rozsah: 112 stran + elektronická příloha publikace
ISBN 978-80-87140-63-5

Cena publikace: 550 Kč včetně DPH

Obsah publikace:

Řízení rizik – Kontrolní seznamy a jejich využití při výstavbě a provozu potrubí
doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc, PhD.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha

Vlivy na těsnost přírubových spojů 
Ing. Martin Tesař
Pokorny industries s.r.o., Brno

3D skenování ohybů parovodů za účelem sledování tečení
Ing. Pavel Mareš
Centrum výzkumu Řež s.r.o., odd. Diagnostika a kvalifi kace, Plzeň

Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média ve vysokotlakých potrubích
Ing. Jan Kánský
FASTRA s.r.o., Kolín

Využití kompozitních materiálů při výstavbě a rehabilitaci potrubní infrastruktury
Ing. Vojtěch Ort
Ortodoma, s. r. o., Praha

Možnosti detekce koroze uvnitř potrubí metodou magnetické paměti kovů 
Ing. Václav Svoboda, doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc, PhD.
PREDITEST, s.r.o., ČVUT v Praze, fakulta strojní, Praha

Výpočet limitních velikostí vad potrubí v provozu 
Ing. Václav Pekař, CSc.
APTI, z.s., Praha

Vplyv prídavného ohybového zaťaženia na zostatkovů životnost tranzitného plynovodu
Doc. Ing. Peter Bernasovský, EWE, PhD.
APTI z.s., Bratislava, Slovensko

Aktuální pohled provozovatele na polyetylenové materiály pro budovaní a obnovu distribuční sítě
Rekonstrukce plynových potrubí nedestruktivním způsobem 
Ing. František Humhal
GasNet s.r.o., Praha

Systémy spojování potrubí lisováním
Ing. Tomáš Uchytil
Viega s.r.o., Praha

Aktuální trendy ve výuce a tréninku svářečského personálu potrubních systémů
s využitím moderních technologií 
Ing. Tomáš Gurčík, IWE, doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, Praha

Termomechanická únava a její zkoušení 
Ing. Michal Bartošák, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha

Zkušenosti z aplikace normy ČSN EN ISO 15 614 – 1 pro kvalifikaci svařovacích postupů 
Ing. Bc. Tomáš Hylmar, EWE/IWE
Document Data Service, Trutnov

Materiály pro potrubí
Systémy označování ocelí dle ČSN EN 10027-1 a ČSN EN 10027-2 
Ing. Jan Weischera, DWV
Asociace poskytovatelů technických informací, z. s., Praha