POTRUBÍ 2023 sborník referátů-ebook

450  Cena včetně DPH

Popis

Sborník referátů 4. ročníku odborné konference POTRUBÍ 2023. Součástí je také elektronický přístup k materiálům z konference na portálu technicka-zarizeni.cz a řada bonusových materiálů, mj. také platné znění zákona č. 250/2021 Sb.

POTRUBÍ 2023 Sborník referátů

kolektiv autorů
Vydalo nakladatelství a vydavatelství Medim, spol. s r.o.
Formát: A4
Rozsah: 112 stran + elektronická příloha publikace
ISBN 978-80-87140-63-5

Obsah publikace:

Připravenost potrubí z plastů pro přepravu vodíku v plynárenských a průmyslových soustavách a digitalizace elektrosvařování
Ing. Jiří Janich, Aliaxis Česká republika s.r.o.

Přehled technologií používaný ch pro dočasné přerušení průtoku média ve vysokotlakých potrubích
Ing. Jan Kánský, FASTRA s.r.o.

Řešení opakovaných netěsností na přírubových spojích
Ing. Martin Tesař

Aplikace produktů Hexagon v reálných projektech
Ing. Michal Mihálik

ČSN EN 10253-2 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované
a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu

Ing. Jan Weischera – DWV

Chování potrubí s defekty při dosažení mezního stavu zatížení
Ing. Václav Svoboda

Příklady poškozování svařovaných potrubí v průmyslu
Doc. Ing. Peter Bernasovský, EWE, Ph.D.

Inspekce technických zařízení a management rizik
Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE

Povrchové úpravy armatur – nástroj pro zvýšení životnosti armatur v potrubních systémech
Ing. Jaroslav Slavíček

Nové přístupy ke kontrole potrubí
Ing. Pavel Petrásek

Výpočet limitních velikostí vad potrubí v provozu
Ing. Václav Pekař, CSc.

NDT inspekce pomocí BEM™
Mgr. Vojtěch Kříž

Progresivní metody výuky svářečů potrubních systémů velkých rozměrů s využitím virtualizace procesu
Ing. Tomáš Gurčík, IWE

Komentář k zákonu č. 250/2021 Sb.
Jan Lhotský, MBA