Vlastnosti topných a technických plynů včetně dalších souvislostí

Celobarevná publikace Ing. Miroslava Brotánka komplexně popisuje problematiku topných a technických plynů, jejich základní charakteristiky, fyzikální vlastnosti, složení, označování, výrobu, skladování v tlakových lahvích, přepravu a pod.
Publikace je určena jako školící pomůcka pro školení zaměstnanců.

Formát A4
64 stran textu
Celobarevné provedení
Vazba V2

Objednat publikaci

 

Úvodní slovo autora

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Je všeobecně známo, že plynová zařízení jsou základním prvkem pro užívání s konečným využitím topných a technických plynů v běžné a průmyslové praxi. Nelze v současné době říci, že plynová zařízení by byla více nebezpečná než ostatní technická zařízení. K zajištění bezpečného provozu je však potřeba splnit některá předepsaná bezpečnostní opatření. Pro zajištění chodu technických plynových zařízení, je nutno provádět pravidelnou revizní činnost na těchto zařízeních s ohledem na užívaná média, a to i především technické plyny.

Práce dnešního revizního technika není příliš jednoduchá. Pracovník, který se rozhodne pro tuto profesi se musí hodně vzdělávat a přitom po složení zkoušek nemá téměř žádné pravomoci, pouze velkou odpovědnost. Vzhledem ke stavu potřeby znalostí nejenom o technických parametrech plynových zařízení, ale i na závislosti na vlastnostech technických plynů, byla sestavena tato publikace zabývající se především nebezpečnými vlastnostmi topných a technických plynů užívaných v našich oblastech a v průmyslu.

Ing. Miroslav Brotánek
BTK Praha, s.r.o.
předseda pracovní skupiny APTI pro plyny