Menu Zavřeno

19. května 2020, Praha

Korupce je fenomén provázející nás asi od nepaměti. Každopádně se shodneme, že je hrozbou jak pro firmu samotnou, tak pro národní hospodářství jako celek.

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) vydala v roce 2016 soubor požadavků s návodem k jejich implementaci s označením ISO 37 001:2016 Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use.

Chcete se dozvědět více o této normě a o možnostech, jak minimalizovat rizika vzniku korupce a její dopady, které mohou být v konečném důsledku pro firmu likvidační?

Jak ji snáze odhalit a jak nastavit procesy k efektivnímu řešení korupčního případu?

Přijďte se informovat a diskutovat o požadavcích a postupech mezinárodního standardu ISO 37001.

Zavedení ISO 37001 může přinést Vaší společnosti následující výhody:

  • zvýšení důvěryhodnosti a kreditu společnosti,
  • snížení rizika výskytu úplatkářství, finančních ztrát souvisejících s úplatkářstvím či doby potřebné k vyšetření události,
  • získání zakázky v případě, že je systém ABMS podmínkou nebo deklarovanou výhodou ze strany zadavatele,
  • možnost vyvinění se z trestní odpovědnosti právnické osoby v případě, že došlo k úplatkářství ze strany jejího zaměstnance.

Tématem snídaně Vás provede Ing. Veronika Soukupová, konzultantka a lektorka zabývající se protikorupční tématikou a dalšími systémy managementu, členka Technické normalizační komise pro oblast kvality se zaměřením na Compliance oblast a předsedkyně skupiny Anti-bribery asociace APTI.

Rozhodnete-li se pro realizaci ABMS u Vás v organizaci, budete v současné době průkopníky a můžete získat náskok před konkurencí. Nedá se vyloučit, že v dohledné době pronikne požadavek na implementaci ABMS do oblasti veřejných zakázek a stane se běžnou součástí požadavků na účastníky výběrových řízení.