Menu Zavřeno

Pracovní skupina pro vzdělávání vznikla při APTI pro zajištění propojení vzdělávacích organizací se sociálními partnery ze strany zaměstnavatelů.

Jde hlavně o definování potřeb firem, skladbu oborů, které jsou pro průmysl z hlediska současného i budoucího vývoje nepostradatelné.

APTI spolupracuje v této činnosti s řadou vysokých škol a dalších odborných institucí.