Vědecká rada APTI

Pracovní sekce Vědecká rada vznikla při APTI pro potřeby směřování asociace do budoucnosti.

Sdružuje skupinu odborníků ze všech oborů působnosti, sleduje vývoj a nové trendy v oblasti energetiky, VaK, VTZ a souvisejících oborů.

Úkolem vědecké rady je vyhledávat cesty dalšího rozvoje APTI, vyhledávat a analyzovat problémy a výzvy, kterým bude třeba v budoucnu čelit.