Nabídka připravovaného Ph.D. studia v oblasti řízení rizik

ČVUT v Praze v rámci projektu RIRIZIBE (Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů; registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649; řešitelka projektu doc. RNDr. D. Procházková, DrSc.) připravuje průřezový doktorský program, jehož cílem je připravit odborníky, kteří budou umět na současné světové odborné úrovni správně identifikovat, analyzovat, hodnotit, řídit a vypořádat rizika spojená s technickými díly s cílem zajistit bezpečné technické dílo.

Pokračovat ve čtení „Nabídka připravovaného Ph.D. studia v oblasti řízení rizik“

Požadavky na strojní zařízení

Aktuální legislativní požadavky na provoz strojních zařízení je téma dalšího specializovaného semináře z cyklu AKADEMIE APTI, který proběhne v Praze, dne 9. 4. 2018.

Expert s mnohaletou zkušeností z praxe, Ing. Zbyněk Jančík, seznámí účastníky s aktuální platnou legislativou, technickými normami, správným postupem při zpracování analýzy rizik strojních zařízení, náležitostmi technické a provozní dokumentace a řadou dalších důležitých informací.

Pokračovat ve čtení „Požadavky na strojní zařízení“

TLAK 2019 startuje!

Vážení přátelé, odborníci vyhrazených technických zařízení,

dovoluji si Vás pozvat na v pořadí již 19. odborné fórum výrobců, provozovatelů energetických a tlakových zařízení, které proběhne ve dnech 19. až 21. února 2019 v prostorách pražského Hotelu Krystal.

Letošní ročník mezinárodního odborného fóra TLAK 2019 bude ve znamení číslice 19. Zaprvé, protože se jedná již o devatenáctý ročník, této největší akce v oboru a zadruhé, protože devatenáctého února roku 2019 odborné fórum slavnostně zahájíme v aule hotelu Krystal.

Vracíme tak tuto největší akci v oboru do míst, kde odborné fórum TLAK řadu let velmi úspěšně probíhalo. Ke změně místa jsme přistoupili vzhledem ke skutečnosti, že hotel Černigov v Hradci Králové projde v nejbližší době plánovanou generální přestavbou.

Naopak Hotel Krystal již modernizací prošel a v současnosti nabízí dostatečnou kapacitu nově zrekonstruovaných pokojů za příznivé ceny. Také došlo ke zlepšení kvality stravovacích služeb, takže Vám můžeme nabídnout například výběr obědových menu ze čtyř jídel bez nutnosti navyšování ceny vložného.

Dostavbou dalších stanic Metra trasy A, se výrazně zlepšila dopravní dostupnost hotelu Krystal, který se tak dostal do docházkové vzdálenosti ze stanice Nádraží Veleslavín. Příznivou okolností pro motoristy je fakt, že v okolí hotelu lze zaparkovat mimo „modré zóny”.

Co se odborného programu týče, prohlubujeme úspěšnou spolupráci s TIČR, ČVUT v Praze a Českou hutnickou společností. Nově se odbornými partnery stane VUT Brno a Centrum pro povrchovou úpravu. Toto silné partnerství nám umožňuje sestavit program ze skutečných špiček v oboru. Program bude sestaven ve spolupráci s těmito ústavy a organizacemi tak, aby v maximální možné míře skloubil teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi.

Sledujeme také vývoj mezirezortního připomínkového řízení zákona o bezpečném provozování vyhrazených technických zařízení včetně podřízených předpisů, na který obor čeká již bezmála deset let a komentář k němu zařadíme do programu.

Pro účastníky, kteří využijí možnost včasného přihlášení, tzv. „Early Birds” máme připravenu slevu 10% z ceny plného vložného. Nezapomínáme ani na držitele APTICARD, kteří mohou čerpat na akci bonusový program.

Věřím, že 19. odborné fórum TLAK 2019 bude pro Vás přínosem
a těším se na shledání.

 

S pozdravem

Jan Lhotský
jednatel

Připravujeme druhou část odborného kurzu VÝPOČTY POTRUBÍ II.

Asociace poskytovatelů technických informací APTI připravuje ve spolupráci se společností Medim, spol. s r. o. na II. pololetí roku 2018 na základě velmi kladných ohlasů od odborné veřejnosti řadu vzdělávacích akcí. Kromě tradičních regionálních seminářů Bezpečný provoz tlakových a plynových zařízení proběhne pokračování odborného kurzu VÝPOČTY POTRUBÍ II. ve dnech 26.-27. září 2018 v příjemném prostředí zámku v Poděbradech.

Pokračovat ve čtení „Připravujeme druhou část odborného kurzu VÝPOČTY POTRUBÍ II.“

BLÍŽÍ SE ÚČINNOST OBECNÉHO NAŘÍZENÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (ZKRÁCENĚ GDPR, TJ. GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), JSTE NA TUTO EVOLUCI PŘIPRAVENI?

Mgr. Nikola Dohnalová

Executive director
FlyEye s.r.o.

GDPR, ve svém plném názvu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, bude od 25. května 2018 přímo použitelným právním předpisem, který zejména po hmotněprávní stránce nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. GDPR je tedy novou a do určité míry revoluční legislativou EU, jejímž cílem je zvýšit ochranu osobních údajů občanů v celé EU.

Pokračovat ve čtení „BLÍŽÍ SE ÚČINNOST OBECNÉHO NAŘÍZENÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (ZKRÁCENĚ GDPR, TJ. GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), JSTE NA TUTO EVOLUCI PŘIPRAVENI?“