Akademie APTI

Pod názvem Akademie APTI připravujeme sérii odborných kurzů pro řadu profesí v energetice, VTZ, teplárenství a dalších průmyslových odvětvích.

Pilotním projektem AKADEMIE APTI je  úvodní dvoudenní kurz pro výpočtáře, projektanty, odpovědné pracovníky průmyslových a energetických firem POTRUBÍ I. – Statické výpočty potrubí, který proběhl ve dnech 23. – 24. 5. 2018 v Poděbradech

Vstup do privátní zóny pro účastníky kurzu